تمام مطالب دسته بندی: پادکست
حمایت از خود

حمایت از خود

همه ما لحظاتی در زندگیمان پیش می آید که نیاز به حمایت داریم، اما فردی که درکمان کند، در کنارمان نیست. چقدر یاد گرفته ایم که خودمان، حمایتگر روح و وجودمان باشیم؟