آموزش های غیرحضوری

بلوغ نوجوانان

بلوغ، دورانیست که اگر به خوبی مدیریت نشود، آسیب های جبران ناپذیری ایجاد می کند. این دوره به شما کمک می کند تا به سلامت از این دوران عبور کنید
دوره غیرحضوری
تومان199,000

پنج زبان عشق

۱- انواع زبان های عشق ۲- تست زبان عشق زنان و تست زبان عشق مردان ۳- چگونگی شناسایی زبان عشق دیگران ۴- راه های بهبود رابطه عاطفی بر اساس زبان های عشق ۵- چه کارهایی انجام بدهیم تا عشق بیشتری به همسرمان نشان بدهیم و عشق بیشتری را دریافت کنیم. ۶- خط های قرمز هر یک از زبان های عشق چه مواردی است؟
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
تومان9,500

مهرطلبی (بیماری راضی کردن دیگران)

مهرطلب ها به تأیید و تصدیق دیگران اعتیاد دارند. ترس آنها از این است که مبادا کسی را از خود ناراحت و خشمگین سازند و این باعث می شود که پیوسته و به هر قیمت که شده سعی می کنند دیگران را راضی نگه دارند.
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
تومان9,500